Vi har driftsavtale med Gjøvik Kommune og følger offentlige takster.
Egenandelen ligger på ca kr 210,- for 40 minutter. Takstplakaten viser alle prisene. 
Frikort egenandelstak 2 er kr 2176,- i 2020

Takstplakaten 2019-2020