Sentrum Fysioterapi
Med pasienten i sentrum

Om oss:

Elene Schou Straumsheim:

 

 

Utdanning:
- Utdannet bio-ingeniør ved Statens fysiokjemiker høgskole -  1976
- Utdannet fysioterapeut ved Statens fysioterapeut høgskole - 1981
- Hospitant i manuell terapi, videreutdanning, 1982 - 1983 ved Lindeberg Fysioterapi, Oslo
- Jobbet ved flere ulike fysikalske institutter i Gjøvik-distriktet fra  i perioden 1984 - 1991, hvorpå hun startet Sentrum Fysioterapi
- Certified Professional Co-active Coach (CPCC), 2006 - 2008

Faglige interessefelt:
- Coaching
- Manuell terapi
- Triggerpunktbehandling
- Avspenningsteknikker
- Psykosomatiske plager


Torhild Nordengen:Utdanning:

- Heinrich Heine Universität i Düsseldorf, 1992
- Turnustjeneste ved et lokalsykehus i Düsseldorf: 1992 - 1993
- Sentralsykehuset i Akershus: 1993 - 1994
- Gjøvik kommune: 2010 - 2017
- Sentrum Fysioterapi: 2017 -

Faglige interessefelt:
- Muskel- og skjelettplager
- Ortopedi
- Geriatri
- Helsefremmende og forebyggende arbeid